Trener realizujący szkolenie: Sławomir Cecugiewicz

O szkoleniu

Szkolenie MS Project w zarządzaniu projektami jest szkoleniem obejmującym pełną wiedzę na temat pracy z projektem w zakupionym programie. Prowadzone jest w formie warsztatów, uczestnicy poznają zasady  – przygotowywania harmonogramu, zarządzana zasobami i kosztami, aktualizację i śledzenie postępów, raportowanie wyników (przygotowują projekt szkoleniowy a następnie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do procy nad własnym projektem), jak tworzyć własne pola, tabele, widoki, raporty, konsolidować projekty. Umiejętności te potrzebne są we wszystkich branżach ale szczególnie w firmach informatycznych, budowlanych, bankowości, usługowych i wielu innych.
Szkolenie kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów - kierowników projektów, członków zespołów projektowych, dla kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz konsultantów prowadzących projekty indywidualne bądź podprojekty.

Terminy szkoleń otwartych

W celu ustalenia terminu szkolenia (grupa minimalna 3 osoby) prosimy o kontakt

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 3 dni - 21 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 15:15 (w tym czasie przewidziana jest dłuższa przerwa obiadowa około godz. 13:00, oraz 2 krótsze).

Program szkolenia

Wprowadzenie do programu Microsoft Project

 • Interfejs programu Project
 • Nowe funkcje w programie
 • Rola kierownika projektu

Kalendarze - tworzenie i modyfikacja (tygodnie robocze, wyjątki)

 • Kalendarz projektu
 • Kalendarze zadań
 • Kalendarze zasobów
 • Opcje kalendarzy

Rozpoczynanie pracy z nowym projektem

 • Planowanie ręczne i automatyczne
 • Właściwości projektu
 • Ustalanie daty rozpoczęcia
 • Ustalanie dni wolnych od pracy w kalendarzu projektu

Tworzenie listy zadań

 • Tryb tworzenia zadań – ręczny, automatyczny
 • Wprowadzanie czasu trwania zadania
 • Wprowadzanie punktów kontrolnych
 • Zarządzanie zadaniami
 • Technika Struktury Podziału Pracy (SPP)
 • Zadania sumaryczne
 • Zadania typu punkt kontrolny
 • Zadania cykliczne
 • Czasy trwania zadań

Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań (typy relacji)

 • Zakończenie – Rozpoczęcie
 • Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
 • Zakończenie – Zakończenie
 • Rozpoczęcie - Zakończenie
 • Wyprzedzenie / zwłoka
 • Typy ograniczeń
 • Termin ostateczne
 • Dzielenie zadań

Organizowanie projektu

 • Sortowanie szczegółowych danych
 • Grupowanie szczegółowych danych
 • Filtrowanie danych szczegółowych
 • Konspekty

Zarządzanie zasobami

 • Definiowanie zasobów
 • Zasoby typu Praca
 • Zasoby typu Materiał
 • Zasoby typu Koszt
 • Zmienność stawek zasobów w czasie
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
 • Przydzielanie zasobów
 • Planowanie zadań według nakładu pracy

Typy zadań

 • Zadania o stałej pracy
 • Zadania o stałej liczbie jednostek
 • Zadania o stałym czasie trwania
 • Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy

Formatowanie i drukowanie widoków

 • Formatowanie widoku Wykres Gantta
 • Formatowanie widoku Oś czasu
 • Formatowanie widoku Diagram sieciowy
 • Formatowanie widoku Kalendarz
 • Drukowanie i eksportowanie widoków

Formatowanie raportów

 • Formatowanie tabel w raporcie
 • Formatowanie wykresów w raporcie
 • Tworzenie raportu niestandardowego

Koszty projektu

 • Koszty stałe i zmienne
 • Budżet projektu
 • Przepływy gotówkowe

Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu

 • Oglądanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji Ścieżka zadania
 • Identyfikowanie przeciążonych zasobów
 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
 • Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu

 • Plan bazowy
 • Plany pośrednie
 • Linie postępu
 • Aktualizacja planu bazowego
 • Śledzenie rzeczywistych i pozostałych wartości zdań i przydziałów
 • Śledzenie okresowej pracy rzeczywistej dla zadań i przydziałów

Przeglądanie i raportowanie stanu projektu

 • Pulpity nawigacyjne - przegląd raportów
 • Identyfikacja zadań, które mają poślizg

Korekta realizacji projektu

 • Rozwiązywanie problemów z czasem i harmonogramem
 • Rozwiązywanie problemów kosztów i zasobów
 • Rozwiązywanie problemów z zakresem pracy

Dostosowanie programu Project

 • Tworzenie własnych pól
 • Tworzenie nowych tabel
 • Tworzenie nowych widoków
 • Organizator

Konsolidowanie projektów i zasobów

 • Konsolidowanie projektów
 • Tworzenie zależności między projektami
 • Tworzenie puli zasobów
 • Przeglądanie szczegółów przydziałów w puli zasobów
 • Uaktualnianie informacji o zasobach w puli zasobów
 • Łączenie nowych projektów z pulą zasobów

Ceny

Podane poniżej ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Cena szkolenia otwartego

zgłoszenie 1 osoby - 1750 PLN netto
przy zgłoszeniu 2 osób - 1730 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 3 osób - 1700 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 4 osób lub więcej - 1600 PLN netto /os.

Cena zawiera:

obiad i catering (kawa, herbata, ciastka)
książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Cena szkolenia zamkniętego

1200 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej, 650 zł za każdą dodatkową osobę. Sprzęt z oprogramowaniem oraz salę zapewnia klient,
1350 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej. 800 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.

Cena zawiera:

książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Chcesz wysłać zgłoszenie - wypełni formularz zgłoszeniowy

Szkolenia i kursy zamknięte MS Project 2016 w zarządzaniu projektami  u klienta możemy przeprowadzić i w Twoim mieście np:

Łódź, Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Konstantynów Łódzki, Łowicz, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz