Trener realizujący szkolenie: Sławomir Cecugiewicz

O szkoleniu

Kurs MS Project  wykorzystywanie programu do zarządzania w inwestycjach budowlanych jest szkoleniem dostosowanym do pracy nad projektem budowlanym lub w szerszym pojęciu inwestycyjnym. Niestety program  MS Project lepiej dostosowany jest do wykorzystywania go przy realizacji projektów informatycznych – więc w pozostałych branżach należy zmodyfikować standardowe ustawienia programu. Program kursu został stworzony na bazie doświadczeń i potrzeb uczestników wcześniejszych szkoleń, którzy wykorzystywali program MS Project do pracy z projektami inwestycyjnymi.
Szkolenie realizowane jest na wersji MS Project Standard - kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów (kierowników projektów, członków zespołów).

Szkolenia i kursy zamknięte MS Project wykorzystywanie programu do zarządzania w inwestycjach budowlanych, u klienta możemy przeprowadzić i w Twoim mieście np: Łódź, Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Konstantynów Łódzki, Łowicz, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz

Ceny

Podane poniżej ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Szkolenie 1 osobowe zdalne (online) - 1300 PLN netto

za każdą dodatkową osobę +350 zł netto

Cena szkolenia zamkniętego

880 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej, 550 zł za każdą dodatkową osobę. Sprzęt z oprogramowaniem oraz salę zapewnia klient,
980 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej. 650 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.

Cena zawiera:

książkę na temat programu MS Project
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Chcesz wysłać zgłoszenie - wypełni formularz zgłoszeniowy

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 2 dni - 16 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 16:00 (w tym czasie przewidziana jest dłuższa przerwa obiadowa około godz. 13:00, oraz 2 krótsze).

Program szkolenia

Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project

 • Charakterystyka MS Project
 • Tryb pracy z zadaniami - ręczny, automatyczny
 • Podstawowe widoki

Tworzenie nowego projektu

 • Definiowanie właściwości projektu
 • Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze
 • Tworzenie i modyfikacja kalendarza (tygodnie robocze, wyjątki)
 • Dostosowywanie kalendarza do własnych godzin pracy.
 • Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu

Zarządzanie zadaniami

 • Wprowadzanie zadań
 • Zadania typu punkt kontrolny
 • Zadania zwykłe
 • Zadania cykliczne
 • Czasy trwania zadań
 • Dzielenie zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań
 • Typy relacji
  • Zakończenie – Rozpoczęcie
  • Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
  • Zakończenie – Zakończenie
  • Rozpoczęcie - Zakończenie
 • Wyprzedzenie / zwłoka
 • Typy ograniczeń
 • Termin ostateczne

Zarządzanie zasobami

 • Definiowanie zasobów
 • Zasoby typu Praca (ludzie, maszyny)
 • Zasoby typu Materiał
 • Zasoby typu Koszt
 • Zasoby rodzajowe (grupy pracowników, brygady)
 • Zmienność stawek zasobów w czasie
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
 • Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
 • Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
 • Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań

Pracochłonność zadań

 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
 • Typy zadań
 • Zadania o stałej pracy
 • Zadania o stałej liczbie jednostek
 • Zadania o stałym czasie trwania
 • Planowanie zadań według nakładu pracy
 • Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy
 • Praca z projektem w oparciu o czas, lub pracę w roboczogodzinach

Koszty projektu

 • Koszty stałe i zmienne
 • Koszty zasobów
 • Harmonogram rzeczowo finansowy
 • Przepływy gotówkowe

Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu

 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
 • Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

Raporty

Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu

 • Plan bazowy
 • Plany pośrednie
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych
 • Rzeczywiste koszty
 • Analiza odchyleń

Przygotowanie własnego prostego projektu