Terminy szkoleń otwartych

W celu ustalenia terminu szkolenia (grupa minimalna 3 osoby) prosimy o kontakt

Trener realizujący szkolenie: Sławomir Cecugiewicz

O szkoleniu

Szkolenie MS Project w zarządzaniu projektami jest szkoleniem obejmującym pełną wiedzę na temat pracy z projektem w zakupionym programie. Prowadzone jest w formie warsztatów w sali komputerowej, uczestnicy rozwiązując praktyczne zadania obejmujące planowanie projektu – przygotowanie harmonogramu, zarządzanie zasobami i kosztami, aktualizację i śledzenie postępów, raportowanie wyników (przygotowują projekt szkoleniowy a następnie wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności do procy nad własnym projektem), jak tworzyć własne pola, tabele, widoki, raporty, konsolidować projekty, wykorzystywać analizę EV. Umiejętności te potrzebne są we wszystkich branżach ale szczególnie w firmach informatycznych, budowlanych, bankowości, usługowych i wielu innych.
Szkolenie MS Project Standard kierowane jest do osób biorących udział w realizacji projektów - kierowników projektów, członków zespołów projektowych, dla kadry kierowniczej i specjalistycznej oraz konsultantów prowadzących projekty indywidualne bądź podprojekty.

Czas trwania

Szkolenie trwa łącznie 3 dni - 21 godzin lekcyjnych (45 minutowych).
Standardowo zaczyna się o godz. 9:00 a kończy o 15:15 (w tym czasie przewidziana jest dłuższa przerwa obiadowa około godz. 13:00, oraz 2 krótsze).

Program szkolenia

Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project

 • Charakterystyka MS Project
 • Wstążka MS Project
 • Tryb pracy z zadaniami - ręczny, automatyczny
 • Podstawowe widoki
 • Tworzenie nowego projektu
 • Definiowanie właściwości projektu
 • Definiowanie projektu

Ustalanie czasu pracy i dni wolnych – kalendarze

 • Informacje ogólne o kalendarzach
 • Tworzenie i modyfikacja kalendarza (tygodnie robocze, wyjątki)
 • Kalendarz projektu
 • Kalendarz zasobu
 • Kalendarz zadania
 • Opcje kalendarza
 • Zależność pomiędzy opcjami kalendarza a godzinami pracy zawartymi w kalendarzu

Zarządzanie zadaniami

 • Technika Struktury Podziału Pracy (SPP)
 • Wprowadzanie zadań
 • Zadania typu punkt kontrolny
 • Zadania zwykłe
 • Zadania cykliczne
 • Czasy trwania zadań
 • Szacowanie czasów trwania
 • Dzielenie zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Wyznaczanie kolejności wykonywania zadań - łączenie zadań
 • Typy relacji
  • Zakończenie – Rozpoczęcie
  • Rozpoczęcie – Rozpoczęcie
  • Zakończenie – Zakończenie
  • Rozpoczęcie - Zakończenie
 • Wyprzedzenie / zwłoka
 • Typy ograniczeń
 • Termin ostateczne

Zarządzanie zasobami

 • Definiowanie zasobów
  • Zasoby typu Praca
  • Zasoby typu Materiał
  • Zasoby typu Koszt
 • Zasoby rodzajowe
 • Dostępność zasobów w czasie
 • Zmienność stawek zasobów w czasie
 • Zmienność stawek zasobów w zależności od wykonywanych czynności
 • Definiowanie dodatkowych informacji o zasobach
 • Przydzielanie pojedynczych i różnych zasobów do jednego zadania
 • Przydzielanie wielu jednostek zasobu do zadania
 • Przydzielanie różnych ilości zasobów do różnych zadań
 • Pracochłonność zadań
 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów
 • Typy zadań
  • Zadania o stałej pracy
  • Zadania o stałej liczbie jednostek
  • Zadania o stałym czasie trwania
 • Planowanie zadań według nakładu pracy
 • Definiowanie typów zadań i opcji według nakładu pracy
 • Stosowanie tabel stawek kosztów

Koszty projektu

 • Koszty stałe i zmienne
 • Koszty zasobów
 • Budżet projektu
 • Przepływy gotówkowe
 • Ogólne informacje o kosztach

Rozwiązywanie problemów z nadmiernym obciążeniem zasobów i optymalizacja projektu

 • Identyfikowanie przeciążonych zasobów
 • Rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów - zasoby przeciążone
 • Skracanie czasu trwania projektu - ścieżka krytyczna

Raporty

Raporty wizualne

Śledzenie wartości rzeczywistych - informacje o realizacji projektu

 • Plan bazowy
 • Plany pośrednie
 • Wprowadzanie danych rzeczywistych
 • Linie postępu
 • Rzeczywiste koszty
 • Analiza odchyleń
 • Czynniki sterujące zadaniami

Przygotowanie własnego prostego projektu

Dostosowywanie programu do potrzeb użytkownika

 • Pola niestandardowe
 • Wybieranie danych do wyświetlania - tabele
 • Tworzenie i edycja widoków
 • Pokazywanie informacji tworzenie własnych filtrów
 • Tworzenie i edycja raportów
 • Łączenie zadań z różnych projektów (zadania zewnętrzne)
 • Konsolidacja projektów

Ceny

Podane poniżej ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT)

Cena szkolenia otwartego

zgłoszenie 1 osoby - 1750 PLN netto
przy zgłoszeniu 2 osób - 1730 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 3 osób - 1700 PLN netto /os.
przy zgłoszeniu 4 osób lub więcej - 1600 PLN netto /os.

Cena zawiera:

obiad i catering (kawa, herbata, ciastka)
książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Cena szkolenia zamkniętego

1200 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej, 650 zł za każdą dodatkową osobę. Sprzęt z oprogramowaniem oraz salę zapewnia klient,
1350 PLN netto za osobę w przypadku grupy 3 osobowej. 800 zł za każdą dodatkową osobę. Klient zapewnia tylko salę.

Cena zawiera:

książkę związaną z tematyką szkolenia
materiały dla kursantów przygotowane przez wykładowcę
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Project-gt

Chcesz wysłać zgłoszenie - wypełni formularz zgłoszeniowy

Szkolenia i kursy zamknięte MS Project efektywne zarządzanie projektami u klienta możemy przeprowadzić i w Twoim mieście np:

Łódź, Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Konstantynów Łódzki, Łowicz, Opoczno, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz